713873660ee12c25e3bf7a5f641d31ac_mk65rKDOfrCOVl58Jz7RZsyWZwskmm

韓國濟州島婚紗攝影 – Atelie2018 濟州島拍攝

Atelie2018濟州島拍攝~Atelie2018除了首爾外, 位於世界7大奇景之一濟州島亦設有服務點~為一眾喜歡親近大自然新人提供多個選擇~

地址 : 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心15樓1502室
電話: +852 – 35210820
電郵: [email protected]
官網: www.wonangwedding.com
Facebook: www.facebook.com/Wonangwedding

 


INDOOR_068

韓國濟州島婚紗攝影 – JEJU LUCE STUDIO

韓國濟州島婚紗攝影 – JEJU LUCE STUDIO

JEJU LUCE STUDIO 可選擇住室外拍攝, 亦可選擇全室內拍攝,

如果想室內外同時拍攝, 室內部份將佔20% , 室外佔80%可選2個拍攝地點~

夏天正正就係濟州拍攝最佳時機~仲唔快D聯絡我地~


地址 : 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心15樓1502室
電話: +852 – 35210820
電郵: [email protected]
官網: www.wonangwedding.com
Facebook: www.facebook.com/Wonangwedding


[JEJU LUCE] OUTDOOR E-22 협재해변

韓國婚紗拍攝–濟州島 luce studio 路線E

韓國婚紗拍攝–濟州島 luce studio 路線E

啦啦啦~luce 的濟州島圖片來咯~~

都說luce的濟州島的圖片好看,果然如此!濟州島一共有五個路線,大家可以任意其中一個

今天可以給大家介紹的是E路線

E路線,包含有三個場所,大家可以通過下面的圖片來欣賞下~~

哈哈~~有興趣的記得聯繫我們哦

讓我們來幫助您在濟州島留下你們美好的一瞬間


[JEJU LUCE] OUTDOOR D-07 삼다수목장

韓國濟州島婚紗攝影 –jeju luce studio-D 路線

啦啦啦~luce 的濟州島圖片來咯~~

都說luce的濟州島的圖片好看,果然如此!濟州島一共有五個路線,大家可以任意其中一個

今天可以給大家介紹的是D 路線

D路線,包含有三個場所,大家可以通過下面的圖片來欣賞下~~

分别是:  金宁海边 + 三多水牧场 +  济州岛寺泉自然修养林

哈哈~~有興趣的記得聯繫我們哦

讓我們來幫助您在濟州島留下你們美好的一瞬間

地址 : 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心15樓1502室
電話: +852 – 35210820
電郵: [email protected]
官網: www.wonangwedding.com
Facebook: www.facebook.com/Wonangwedding


[JEJU LUCE] OUTDOOR C-15 월정서로169

韓國濟州島婚紗攝影 –jeju luce studio-C 路線

啦啦啦~luce 的濟州島圖片來咯~~

都說luce的濟州島的圖片好看,果然如此!濟州島一共有五個路線,大家可以任意其中一個

今天可以給大家介紹的是 C 路線

C 路線,包含有三個場所,大家可以通過下面的圖片來欣賞下~~

哈哈~~有興趣的記得聯繫我們哦

讓我們來幫助您在濟州島留下你們美好的一瞬間

地址 : 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心15樓1502室
電話: +852 – 35210820
電郵: [email protected]
官網: www.wonangwedding.com
Facebook: www.facebook.com/Wonangwedding